Deze richtlijn is opgenomen in de RVP-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma als hoofdstuk 6. De richtlijn is op 3 december 2019 vastgesteld in het Landelijk RVP Rijksvaccinatieprogramma Overleg (LRO) na afstemming met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen (AJN, NCJ, KNOV, NHG Nederlands huisartsengenootschap en NVOG). De richtlijn ondersteunt de jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg) en de verloskundig zorgverleners (VKZ) bij de uitvoering van het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma door beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, processen en mogelijkheden voor ondersteuning in de uitvoering.
 

Klik hier voor de html-versie
Hieronder zijn ook de FAQ's voor professionals en een overzicht van de vaccinatieschema 's te downloaden.