Deze richtlijn is opgenomen in de RVPRijksvaccinatieprogramma-richtlijn Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma en is op 3 december 2019 vastgesteld in het Landelijk RVP Overleg (LRO) na afstemming met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van jeugdgezondheidszorg, verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen (AJN, NCJ, KNOV, NHGNederlands huisartsengenootschap en NVOG). De richtlijn ondersteunt de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg) en de verloskundig zorgverleners (VKZ) bij de uitvoering van het maternale kinkhoestvaccinatieprogramma door beschrijving van taken, verantwoordelijkheden, processen en mogelijkheden voor ondersteuning in de uitvoering.

Hieronder zijn ook de nieuwe schema's voor 2020 en de FAQ's voor professionals te downloaden.