How low can we go: what is the minimum vaccination coverage? | Don Klinkenberg (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)