Deze versie is vastgesteld door het LRO op 27 november 2018.