In het vaccinatieschema wordt aangegeven welke vaccinatie kinderen aangeboden krijgen op een bepaalde leeftijd.