Door naar volgend hoofdstuk

20.1 Vaccineren tegen meningokokken type W

Sinds 2015 is er een toename van meningokokkenziekte type W in Nederland (Knol 2017). Vanwege deze toename heeft de staatssecretaris van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om alle jongeren geboren in de cohorten 2001 t/m 2005 een vaccinatie aan te bieden (Kamerbrief 2018). Het is de bedoeling dat eind 2019 al deze jongeren een vaccinatie aangeboden hebben gekregen. Deze jongeren krijgen in 2020 nog een laatste herhaalde uitnodiging, als ze nog geen MenACWY gehad hebben. Peuters van 14 maanden krijgen sinds 1 mei 2018 een MenACWY i.p.v. een MenC.

Met dit besluit wil de staatssecretaris de gestage toename van besmettingen met meningokokken type W tegengaan. Vervolgens heeft de staatssecretaris VWS besloten dat een vaccinatie tegen meningokokken ACWY voor peuters en 14-jarigen vanaf 2020 deel zal gaan uitmaken van het Rijksvaccinatieprogramma.

20.2 Indicatie voor de herinneringsoproep vaccinatie met MenACWY in 2020

Voor zowel kinderen in Nederland als kinderen in Caribisch Nederland geldt:

  • Tieners die zijn geboren tussen 1-5-2004 en 31-12-2004 kregen in de periode oktober t/m december 2018 een vaccinatie tegen meningokokken ACWY aangeboden. In het najaar van 2019 kregen ze een herinneringsoproep, tenzij er in Praeventis al een MenACWY geregistreerd stond met een toediening in 2018 of later. Zij worden in principe niet meer uitgenodigd in 2020.
  • Tieners die geboren zijn in 2001 t/m 2005 en nog niet eerder uitgenodigd waren, kregen in 2019 een oproep. In het voorjaar 2020 krijgen zij een laatste (herhaalde) uitnodiging, tenzij er in Praeventis al een MenACWY geregistreerd staat met een toediening in 2018 of later.
  • Vestigers en asielzoekerskinderen geboren in de periode 2001 t/m 2005 worden ook nog eenmaal uitgenodigd voor vaccinatie, tenzij ze al een herhaalde oproep gehad hebben of er in Praeventis al een MenACWY geregistreerd staat met een toediening in 2018 of later. Ook als ze in 2018 of 2019 nog niet in Nederland waren, krijgen ze een uitnodiging.
  • De uitbraakmaatregel loopt in verband met de coronacrisis langer door, in plaats van  tot en met 30-6-2020, nu tot  met 31-12-20. Daarna kunnen tieners tot hun 18e verjaardag op eigen verzoek nog wel gevaccineerd worden met MenACWY.

Voor deze maatregel zijn dezelfde algemene indicaties van toepassing als voor het RVPRijksvaccinatieprogramma, beschreven in paragraaf 2.2.

20.3 Communicatie, registratie en (herinnerings)oproepen van tieners

Oproepen

  • Tieners uit de betreffende jaarcohorten ontvangen twee weken vooraf aan de vaccinatie een uitnodiging. De oproepset bevat: een uitnodigingsbrief van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, een bijlage-brief van de JGZJeugdgezondheidszorg, een vaccinatiebewijs en een folder. De folder is speciaal voor deze vaccinatie ontwikkeld. Als er in 2018, 2019 of 2020 al een MenACWY is toegediend én geregistreerd in Praeventis, dan wordt er geen uitnodiging gestuurd.

Registratie op het vaccinatiebewijs

Er is een aanvullend vaccinatiebewijs voor de registratie van HPV- en MenACWY-vaccinaties. Meisjes die in 2018 de HPV-vaccinatie hebben gehad hebben dit vaccinatiebewijs toen al ontvangen.

Nieuwe bezwaren specifiek tegen MenACWY

Ouders van kinderen tot de leeftijd van 12 jaar kunnen hun bezwaar kenbaar maken. Dit bezwaar wordt geregistreerd door JGZ en RIVM. Er komt geen herhaalde oproep vanuit het RIVM, totdat het kind als tiener weer in aanmerking komt voor vaccinatie. Dan ontvangt het kind een uitnodiging voor de vaccinatie. Als de tiener bezwaar maakt, wordt dit geregistreerd door JGZ en RIVM. Er komt dan geen herhaalde oproep meer vanuit het RIVM voor deze vaccinatie. Zie paragraaf 12.9.

20.4 Belangrijke links