Door naar volgend hoofdstuk


Onderstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.  

Vaccinaties zijn noodzakelijke zorg en dienen ook tijdens de COVID-19-pandemie te worden toegediend. Het is belangrijk om bij de uitvoering van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) (Rijksvaccinatieprogramma) rekening te houden met algemene adviezen en maatregelen die gelden ter preventie van (de verspreiding van) COVID-19. Zie hiervoor het generiek kader coronamaatregelen en zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, waar ook de Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis staan. Daarnaast gelden eventueel aanvullende richtlijnen van de werkgever.  

Hieronder staat het landelijke kader beschreven waarbinnen de vaccinatiesessies georganiseerd kunnen worden. Dit kader is gebaseerd op het ‘Generiek kader coronamaatregelen’ van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Er zijn sinds begin mei 2022 bijna geen coronamaatregelen meer. Een aantal maatregelen gelden nog wel in de zorg. Dit landelijk kader is hierop aangepast.
 

Afstand houden en doorstroming  

 • Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand te houden, maar bij kwetsbare personen blijft het wel verstandig.
 • Zorg voor een soepele doorstroming en voldoende frisse lucht.
   

Gezondheidscheck

 • Personen met COVID-19-ziekteverschijnselen en personen die contact hebben gehad met iemand met (mogelijk) COVID-19 komen niet naar de locatie. Doe vooraf bij klachten die passen bij corona een zelftest of een test bij de GGD.
   

Veilig werken

 • Het gebruik van een mondneusmasker is niet nodig, tenzij het een persoon (kind, jongere, ouder of JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-medewerker) betreft met een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-19.
   

Hygiëne 

 • Kinderen en begeleiders hoeven bij binnenkomst de handen niet te reinigingen, omdat zij geen tot weinig oppervlaktes zullen aanraken.  

 • De JGZ (Jeugdgezondheidszorg)-medewerker past standaard handhygiëne toe met water en zeep of handdesinfectans. Zie paragraaf 9.1.

 • Materialen en handcontactpunten (bureaus, deurklinken, lichtschakelaars, kranen, etc.) worden standaard gereinigd.