Door naar volgend hoofdstuk


Onderstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.  

Vaccinaties zijn noodzakelijke zorg en dienen ook tijdens de COVID-19-pandemie te worden toegediend. Het is belangrijk om bij de uitvoering van het RVP Rijksvaccinatieprogramma rekening te houden met algemene adviezen en maatregelen die gelden ter preventie van (de verspreiding van) COVID-19. Zie hiervoor het generiek kader coronamaatregelen en zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis, waar ook de Uitgangspunten PBM bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis staan. Daarnaast gelden eventueel aanvullende richtlijnen van de werkgever.  

Hieronder staat het landelijke kader beschreven waarbinnen de vaccinatiesessies georganiseerd kunnen worden. Dit kader is gebaseerd op het ‘Generiek kader coronamaatregelen’ van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 

Afstand houden en doorstroming  

 • Borg dat iedereen anderhalve meter afstand (2 armlengtes) van elkaar kan houden. De volgende groepen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar om praktische redenen kan het toch goed zijn dit wel te doen:  

  • Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden;  

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen anderhalve meter afstand te houden tot anderen;  

  • Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.  

 • Zorg voor een soepele doorstroming en voorkom opstoppingen door bijvoorbeeld deuren open te zetten of door automatische deuren te gebruiken en op afspraak te vaccineren.  
 • Maak vaste looproutes en geef dit duidelijk aan. Looproutes zijn zodanig ingericht dat men elkaar in verschillende looprichtingen op anderhalve meter afstand kan passeren of pas eenrichtingsverkeer toe. Er ligt extra nadruk op een aparte in- en uitloop wanneer de locatie tevens gebruikt wordt door andere doelgroepen, bijv. ouderen of personen met een kwetsbare gezondheid. 
 • Indien er sprake is van een goede doorstroming van de kinderen en begeleiders is er geen sprake van een maximum aantal personen, maar is het kunnen naleven van de anderhalve meter afstand leidend.  
   

Gezondheidscheck

Bij de uitnodiging voor vaccinatie zit een flyer van het RIVM met onder meer uitleg wanneer je thuis moet blijven en een link naar de website met de meest actuele informatie. 

 • Als een volwassene tot een risicogroep behoort en per se moet komen, dan is het goed om een aparte afspraak te maken. Voor risicogroepen, zie Risicogroepen en COVID-19.  

 • Personen met COVID-19-ziekteverschijnselen en personen die contact hebben gehad met iemand met (mogelijk) COVID-19 komen niet naar de locatie. Doe vooraf de gezondheidscheck zoals beschreven op de RIVM-website. Check dit nogmaals bij aankomst.  
   

Veilig werken

 • Houd zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand tot elkaar, de kinderen en ouders/begeleiders. Tijdens de vaccinatie is dat niet altijd mogelijk dus houd dit moment zo kort mogelijk.  

 • Het kind mag bij vaccinatie plaatsnemen op schoot bij de ouder/verzorger/begeleider.  

 • Werk zoveel als mogelijk in vaste teams en leg vast wie wanneer gewerkt heeft. Als er minder wisseling is in personeel, is de kans op verspreiding van het nieuwe coronavirus kleiner, bij een onverhoopt a- of presymptomatische medewerker.  

 • Voor het simultaan toedienen van BMR Bof, mazelen, rodehond- en DTP Difterie, Tetanus en Poliomyelitis-vaccinatie dienen uitvoerders zoveel mogelijk in vaste koppels te werken. Alternatieven voor simultaan prikken kunnen zijn:  

  • beide vaccinaties in dezelfde arm met min. 2,5 cm afstand.  

  • prikker dient beide vaccins toe, wel in 2 verschillende armen. Kind draait hierbij om.  

  • 2 prikkers zitten ieder aan een kant van het kind, met 2 meter ertussen ( kind loopt van ene prikker naar andere prikker). 
    

Hygiëne 

 • Kinderen en begeleiders hoeven bij binnenkomst de handen niet te reinigingen omdat zij geen tot weinig oppervlaktes zullen aanraken.  

 • De JGZ Jeugdgezondheidszorg-medewerker reinigt regelmatig de handen; met water en zeep of handdesinfectans. Indicatie van regelmatig handreiniging is tussen 3 tot 4 vaccinatiemomenten.  

 • Materialen en handcontactpunten (bureaus, deurklinken, lichtschakelaars, kranen, etc.) aan het einde van de dag (waar nodig tussendoor) reinigen met alcohol.