Direct naar (in deze pagina):inhoud, zoeken of menu.

U bevindt zich op: Home Over het programma Niet vaccineren

Niet vaccineren

Bij uw eerste bezoek aan het consultatiebureau vraagt de arts of er bezwaren zijn tegen vaccinatie. Daarnaast beoordeelt de arts of uw kind gevaccineerd kan worden. Redenen om van het vaccinatieschema af te wijken kunnen zijn: een ernstige ziekte of bepaald medicijnengebruik.

Als u zelf twijfels heeft over de gezondheid van uw kind, kunt u die natuurlijk ook voorleggen aan de arts of verpleegkundige. Bij elke volgende inenting kan een verpleegkundige de beoordeling uitvoeren. Een lichamelijk onderzoek is meestal niet nodig.

Medische redenen

Als uw kind ernstig ziek is geweest, medicijnen gebruikt of in de maanden voor inenting door een arts wordt behandeld, is het belangrijk dat u dit meldt bij het consultatiebureau, Centrum voor Jeugd en Gezin of de GGD.  Zij kunnen beoordelen of de vaccinatie plaats kan vinden of uitgesteld moet worden.
Er zijn verschillende situaties waarin niet gevaccineerd wordt, namelijk bij:

  • Ernstige ziekte
  • Hoge koorts
  • Heftige klachten na een vorige vaccinatie
  • Bloedtransfusie
  • Immunoglobuline-toediening
  • Bestraling
  • Beenmergtransplantatie

Kinderen met chronische aandoeningen als astma en eczeem kunnen gewoon worden ingeënt. Voor kinderen met ernstige ziekten als taaislijmziekte, hartafwijkingen of suikerziekte is het juist extra belangrijk dat ze op tijd de vaccinaties krijgen. De ziekten waartegen wordt ingeënt, kunnen bij hen ernstige complicaties geven.
Als uw kind ernstig ziek is en daardoor langere tijd niet naar het consultatiebureau kan gaan, dan is het verstandig de behandelend arts te waarschuwen tegen de tijd dat uw kind een vaccinatie zou moeten krijgen. Deze arts kan dan beoordelen of de vaccinatie wel of niet uitgevoerd kan worden.

Persoonlijke overwegingen 

Het kan zijn dat u uit persoonlijke overwegingen besluit om uw kind niet te laten deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het is altijd verstandig om u hierover goed te laten informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met uw huisarts, het consultatiebureau, het CJG of de GGD.
Als u heeft aangegeven dat u bezwaren heeft tegen vaccinaties, dan ontvangt u in de volgende fase een brief waarin vermeld staat voor welke vaccinaties uw kind op dat moment in aanmerking zou komen. U kunt uw besluit dan nog een keer heroverwegen. Als u bij uw beslissing blijft om niet te vaccineren dan hoeft u niets te doen.

Laatst gewijzigd januari 2015

Service